Recommended Roots


1 week Lefkas-Lefkas
Day
Port
NM
1
Lefkas port
 
2
Palairos
11
3
Kalamos
16
4
Kastos
5
5
Sivota
13
6
Meganisi
8
7
Lefkas port
11
   
64
1 week Lefkas-Lefkas
Day
Port
NM
1
Lefkas port
 
2
Kalamos
21
3
Kastos
5
4
Astakos
11
5
Frikes
25
6
Meganisi
16
7
Lefkas port
11
   
89
1 week Lefkas-Lefkas
Day
Port
NM
1
Lefkas port
 
2
Sivota
16
3
Vassiliki
9
4
Paxos
51
5
Mourtos
11
6
Parga
11
7
Lefkas port
32
   
130

 

1 week Lefkas-Lefkas
Day
Port
NM
1
Lefkas port
 
2
Sivota
16
3
Eufimia
24
4
Poros
12
5
Kastos
24
6
Meganisi
12
7
Lefkas port
11
   
99
1 week
Corfu-Corfu
Day
Port
NM
1
Corfu/Gouvia
 
2
Mourtos
22
3
Parga
11
4
Paxos
13
5
Ptriti
19
6
Sagiada
14
7
Corfu/Gouvia
10
   
89
1 week
Corfu-Corfu
Day
Port
NM
1
Corfu/Gouvia
 
2
Sagiada
10
3
Erikoussa
31
4
Paxos
53
5
Parga
13
6
Mourtos
11
7
Corfu/Gouvia
22
   
140

 

2week
Lefkas-Lefkas
Day
Port
NM
1
Lefkas port
 
2
Kalamos
21
3
Kastos
5
4
Astakos
11
5
Poros
27
6
Eufimia
12
7
Fiskardo
14
8
Frikes
16
9
Kioni
2
10
Sivota
11
11
Meganisi
8
12
Palairos
8
13
Lefkas port
11
     
   
146
2 week
Lefkas- Lefkas
Day
Port
NM
1
Lefkas port
 
2
Meganisi 11
3
Kastos
12
4
Frikes
16
5
Fiskardo
16
6
Paxos
51
7
Petriti
19
8
Corfu
12
9
Sagiada
8
10
Plantaria
11
11
Moutros
6
12
Parga
13
13
Lefkas port
24
     
   
199
2 week
Lefkas- Lefkas
Day
Port
NM
1
Lefkas port
 
2
Palairos
11
3
Kalamos
16
4
Kastos
5
5
Poros
24
6
Nikolaos
18
7
Keri
22
8
Vromi
19
9
Argostoli
26
10
Assos
23
11
Fiskardo
9
12
Sivota
13
13
Meganisi
8
14
Lefkas port
11
 
 
205

 

2 week
Corfu-Corfu
Day
Port
NM
1
Corfu/Gouvia
 
2
Petrit
15
3
Mourgos
12
4
Parga
11
5
Lefkas
32
6
Meganisi
11
7
Kalamos
13
8
Sivota
14
9
Paxos
49
10
Paleokastritsa
40
11
Erikoussa
19
12
Sagiada
36
13
Corfu town
8
14
Corfu/Gouvia
3
     
     
     
     
     
   
146
3 week
Lefkas-Lefkas
Day
Port
NM
1
Lefkas port
 
2
Parga
24
3
Mourtos
13
4
Petriti
13
5
Corfu
14
6
Sagiada
11
7
Paxos
29
8
Antipaxos
3
9
Vassiliki
43
10
Asoos
15
11
Argostoli
23
12
Vromi
26
13
Nikolaos
13
14
Astakos
43
15
Kastos
11
16
Kalamos
5
17
Meganisi
13
18
Vlikho
5
19
Lefkas port
10
 
 
314
3 week
Corfu-Corfu
Day
Port
NM
1
Corfu/Gouvia
 
2
Petriti
15
3
Mourtos
13
4
Parga
13
5
Lefkas
24
6
Palairos
11
7
Meganisi
8
8
Kalamos
13
9
Kastos
5
10
Poros
24
11
Eufimia
12
12
Frikes
20
13
Vassiliki
9
14
Antipaxos
43
15
Paxos
3
16
Paleokastritsa
37
17
Erikoussa
17
18
Sagiada
36
19
Corfu/Gouvia
8
 
 
311