Σκάφη

Περίοδος A: 23/07 - 20/08
Περίοδος B: 18/06 - 23/07 & 20/08 - 10/09
Περίοδος C: 21/05 - 18/06 & 10/09 - 24/09
Περίοδος D: Πριν από 21/05 & μετά από 24/09

*Οι τιμές όπου υπάρχει αστερίσκος συμπεριλαμβάνουν τον skipper

**Επιπλέον Καθαριότητα: 150 ευρώ

(1)Καμπίνες: 1 Master,1 VIP & 2 Double

EXTRAS
SKIPPER : 120-140 ευρώ/μέρα
HOSTESS : 130 ευρώ/μέρα
COOK : 130 ευρώ/μέρα