Όροι και Προϋποθέσεις


Όλες οι ενοικιάσεις, οι επιβεβαιώσεις, οι συμφωνίες, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς.

Προσόντα ιστιοπλοΐας 
Τα προσόντα που απαιτούνται για τη ναύλωση ενός σκάφους άνευ καπετάνιου, είναι το ένα μέλος του πληρώματος να διαθέτει πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ιστιοπλοϊκή του ικανότητα ή άδεια από τη χώρα του (π.χ. Δίπλωμα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης) καθώς και προηγούμενη εμπειρία ναύλωσης. Στην Ελλάδα, το δεύτερο μέλος του πληρώματος χρειάζεται να επιδείξει επίσης αποδεικτικό ικανότητας ή αποδεικτικό ιστιοπλοΐας, όπως πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μιλίων που έχει διανύσει ή ποια ιστιοπλοϊκή σχολή παρακολούθησε. Αν ναυλώσετε ένα μηχανοκίνητο σκάφος, απαιτείται να είστε κάτοχος μηχανοκίνητης άδειας. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε αντίγραφα όλων των προαναφερόμενων εγγράφων.

Ασφάλεια 
Όλα τα σκάφη καλύπτονται από ολική ασφάλιση αναλογικά με την αξία του σκάφους . Επιπλέον, όλα τα σκάφη καλύπτονται από ασφάλεια αστικής ευθύνης. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι οι σωσίβιες λέμβοι και οι εξωλέμβιοι δεν καλύπτονται από την ασφάλεια ( η εφαρμογή αυτή γίνεται μόνο στις ναυλώσεις ιστιοπλοϊκών. )

Εγγύηση 
Για όλες τις ναυλώσεις ιστιοπλοϊκών απαιτείται μια προκαταβολή ασφαλείας, που ανέρχεται στην εγγύηση για τυχόν ζημιές στο σκάφος, στον εξοπλισμό του και/ ή προς τρίτους κατά τη διάρκεια της ναύλωσης . Το ποσό της εγγύησης καταβάλλεται πριν τον απόπλου ( με τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό μας, πιστωτική κάρτα ή μετρητοίς). Το ποσό δύναται να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά τον έλεγχο στο τέλος της ναύλωσης αφαιρούμενων των μειώσεων (από απώλειες ή ζημιές που έχουν τυχόν προκληθεί κατά τη ναύλωση.

Πολιτική ακύρωσης 
Τα τέλη ακύρωσης ενδέχεται να ποικίλλουν και το ακριβές ποσό αναφέρεται στο Συμφωνητικό Ναύλωσης. Τα τέλη ακύρωσης υπολογίζονται ανάλογα με την περίοδο που μεσολαβεί από την ημέρα ακύρωσης και την ημέρα αναχώρησης σύμφωνα με το Συμφωνητικό Ναύλωσης. Αν θέλετε να αποσυρθείτε από το Συμφωνητικό για λόγους που δεν μπορούν να αποφευκτούν, έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε ένα κατάλληλο αντικαταστάτη που μπορεί να αναλάβει το συμφωνητικό , για την ίδια χρονική περίοδο υπό τους ίδιους όρους.

Διαδικασίες check-in και check-out 
Η ώρα αναχώρησης «check-in» (επιβίβαση) είναι συνήθως στις 17:00 και η ώρα αναχώρησης «check-out» (αποβίβαση) είναι στις 09:00, παρόλα αυτά αν θεωρηθεί αναγκαίο μπορεί να υπάρξει κάποια ευελιξία. Το σκάφος θα είναι έτοιμο κατά την άφιξη σας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη γνωριμία με το σκάφος παρουσία ενός μέλους του προσωπικού μας καθώς και την άδεια απόπλου από τις Αρχές που θα ληφθεί από το ίδιο άτομο. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 2 ώρες και αποτελείται από τον προσανατολισμό του σκάφους καθώς και τη θέση και λειτουργία όλων των οργάνων πλοήγησης και τη θέση του σκάφους στο χάρτη, το χειρισμό των ιστίων, την απογραφή του εξοπλισμού που υπάρχει στο σκάφος, την απογραφή ελέγχου και τέλος το δρομολόγιο που θα ακολουθήσετε.

Το «check-out» είναι μια παρόμοια διαδικασία που πραγματοποιείται από το ίδιο άτομο και έχει να κάνει με τον έλεγχο του σκάφους κατά την επιστροφή σας για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια. Θα σας γίνει επιστροφή του ποσού της εγγυήσεως με αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού σε περίπτωση ζημιών ή απωλειών. Απαιτείται η επιστροφή του σκάφους με γεμάτες τις δεξαμενές νερού και καυσίμων. Η διαδικασία του check-out διαρκεί λιγότερο από μια ώρα. Αν επιστρέψετε το σκάφος καθυστερημένα στο τέλος της ναύλωσης , υποχρεούστε να καταβάλλεται επιπρόσθετη χρέωση για την καθυστέρηση και τα έξοδα αποκατάστασης .

Όταν επιστρέψετε στη βάση ναύλωσης, οφείλεται να παραδώσετε την λίστα απογραφής και να υπογράψετε ένα συμφωνητικό στο οποίο θα δηλώνετε ότι η λίστα είναι πλήρης.

Στη συνέχεια θα καταβάλλετε το υπόλοιπο των τελών ναύλωσης, καθώς και τυχόν εγγύηση που θα σας ζητηθεί για ζημιές ή απώλειες που έχουν προκληθεί στο σκάφος. Η ολική επιστροφή της εγγύησης γίνεται μόνο αν δεν υπάρχουν καθόλου ζημιές ή απώλειες στο σκάφος.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η πλοήγηση στο travelsail.gr είναι ελεύθερη για όλους τους χρήστες χωρίς να απαιτείται προηγουμένως δήλωση των προσωπικών δεδομένων τους.

Η δήλωση κάποιων προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) κρίνεται απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει αποκτήσει κάποια υπηρεσία της ιστοσελίδας, προκειμένου να μπορεί να δεσμεύσει κάποια κράτηση – προσφορά ή να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για κάποιο τουριστικό προιόν.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην εξασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και η χρήση τους γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους παρόντες όρους , την σχετική νομοθεσία (Ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006) για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την τροποποίηση του Ν.2472/1997) , καθώς και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Το travelsail.gr ζητά μόνο τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται ώστε ο χρήστης να συμμετάσχει με απόλυτη επιτυχία στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και να απολαύσει τα πακέτα διακοπών και τις προσφορές που αναρτώνται σε αυτήν.

Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Φόρμα Επικοινωνίας:
Με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνοματεπώνυμο , η διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας οργανισμού, προκειμένου να αποθηκευτούν και να σας απαντήσουμε στο αίτημα σας.

Κράτηση:
Με την συμπλήρωση της φόρμας κράτησης, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνοματεπώνυμο , η διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας οργανισμού, προκειμένου να αποθηκευτούν και να σας απαντήσουμε στο αίτημα σας.

IP Διευθύνσεις:
Με σκοπό την απόδειξη της συναίνεσης του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καταγράφεται η IP διεύθυνση της σύνδεσης του στον ιστότοπο, ο χρόνος καθώς και τα στοιχεία για τα οποία έδωσε τη συναίνεσή του. Επίσης το travelsail.gr αξιοποιεί την διεύθυνση IP για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων (Google Analytics) και την ασφάλεια της (αποκλεισμό επιθέσεων spam/hackers).

Newsletter:
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα εγγραφεί στο newsletter της ιστοσελίδας και να λαμβάνει ενημερώσεις (πχ newsletter), νέα ή προσφορές που λαμβάνουν χώρα στον παρόντα δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να δηλώσει μόνο τη διεύθυνση email του. Για την αποστολή των newsletters το travelsail.gr χρησιμοποιεί πλατφόρμα συνεργατών (MailChimp). Το email του χρήστη διατηρείται μέσα στην πλατφόρμα αποστολής των email έως ότου ο ίδιος επιλέξει να διαγραφεί από την λίστα.

To travelsail.gr δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει κατόπιν σαφούς ενημέρωσης και συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων, για συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένη διάρκεια και με ασφάλεια.

Τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται για όσο καιρό διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη, και όσο απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή τυχόν συμβατική υποχρέωση, αναλόγως και με τη φύση του θέματος.

Σεβόμενο τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών του, το travelsail.gr δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον και εφόσον αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία τις αρμόδιες αρχές (νόμιμο αίτημα δικαστικών, αστυνομικών ή άλλων διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις).

Ο χρήστης έχει στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του, δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής τους εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός Επεξεργασίας, δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητά τους και δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω Επεξεργασία, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα του αναγνωρίζει ο Νόμος. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής του αναφορικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του. Η ανάκληση γίνεται με απλή δήλωση ηλεκτρονικά με αποστολή email στο info@travelsail.gr

To travelsail.gr έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), προς τον οποίο o χρήστης μπορεί να απευθύνεται για άσκηση των δικαιωμάτων του, τον κ. Χρυσανθόπουλο, Τηλέφωνο: (+30) 2610 455900, email: info@travelsail.gr.

Cookies 

Το travelsail.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα να λειτουργούν ομαλά και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες.

Τα Cookies επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη καθώς και την αναγνώριση χρηστών/μελών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, ενώ παράλληλα συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Η σελίδα μας για τη λειτουργία της χρησιμοποιεί τα εξής cookies:

– Αναγκαία cookies για τη λειτουργία της, όπως για την επιλογή κουπονιών , σύνδεση χρήστη και άλλων επιλογών του χρήστη, τα οποία έχουν ισχύ μόνο για την κάθε συνεδρία (session cookies)
– Cookies τα οποία έχουν τεθεί από την υπηρεσία Google Analytics για τη δημιουργία στατιστικών επισκεψιμότητας και κάποια από αυτά είναι μόνιμα, για την αναγνώριση επόμενων επισκέψεων